Lịch Visa Và Lịch Mở Hồ Sơ Tháng 10/2019 – Các Diện Tăng Nhẹ

Lịch visa tháng 10/2019: F1………15/01/2013……….tăng 2 tuần. F2A…… Current. F2B…… 01/06/2014……….đứng yên. F3………15/09/2007……….tăng 2 tuần. F4………22/11/2006……….tăng 3 tuần. Lịch mở hồ sơ: F1……. .15/07/2013. F2A…… 01/08/2019. F2B……… Read more “Lịch Visa Và Lịch Mở Hồ Sơ Tháng 10/2019 – Các Diện Tăng Nhẹ”