Muay Thai Super Champ _ Trận 7, Guan Yu Ayodhaya Chiến đấu với các phòng tập thể dục vs Somponet _ 06_10_62