Manny Pacquiao Vs Keith Thurman Highlights (He Is Still In The Elite)

Manny “Pacman” Pacquiao Vs Keith “Một lần” Thurman. Đối với danh hiệu siêu thế giới WBA và danh hiệu người chiến thắng thế giới WBA. Pacquiao tìm kiếm thứ 2. Bảo vệ Tiêu đề WBA của bạn. Thurman tìm kiếm thứ 6. Bảo vệ WBA Super Title của bạn.