Cuộc chiến toàn cầu 2019 (16-10-2019) I Max Muay Thai # Phiên bản đầy đủ, không kiểm duyệt

Cuộc thi, thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019

1. Phòng tập thể dục Chomvo Singha Decha VS Chum Phae Noi Chorathip
2. Trường Petch Dam, Tổ chức hành chính tỉnh Sakon Nakhon VS Kompayak Sititte
3. Petch Ninil, Trường Sam Khok, Petch Champa, Phòng tập thể dục Camp Saensuk
4. Phòng tập Atthaphon Tây Nguyên VS Jeffy Lazlo
5. Trường Kongfah Sam Khok VS đồn cảnh sát Rakhangthong
6. Bầu trời trong sáng, đệ tử của Xian Yang VS Han Chiaqiang
7. Sàng lọc Petch Chan Giáo sư Sombat VS Liu Xiang Fei


TẠI STADIUM MAX-PATTAYA (TẤT CẢ CÁC STADIUM MỚI) Premiered Nov 19, 2019