Mike Tyson vs David Tua – Fight That Never Happened

Cuộc chiến “Tyson Tua” chưa bao giờ kết thúc và một cuộc chiến vẫn khuấy động cảm xúc từ các đối thủ cay đắng nhiều năm sau đó.
Họ gần về chiều cao, tầm với và cân nặng.
Hai cái này rất giống nhau và đồng đều, gần như không thể mang lại lợi thế quyết định cho người kia khi phá vỡ phong cách chiến đấu của họ.
Tường thuật bởi Alexanderar Jablanovic Nov 19, 2019