Kiếp Ve Sầu, 999 Đóa Hồng – Lâm Nhật Tiến Hát Gì Mà Phiêu Quá _ Nhạc Hoa Lời Việt Hay Nhất