Nhà vô địch play-off Muay Thai, Max Muay Thai

Cuộc thi ngày 2 tháng 11 năm 2019

Nhà vô địch là Black Hawk Chutchai
1. Phòng tập thể dục Chakan Singha Decha VS Wucong SAO. Phòng tập Saen Tung
2. Black Hawk Chatchai VS Golden Sword Ransarn Kham
3. Kongdej, Huai Rai Subdistrict VS Petchboonchu Mallika Muay Thái
4.Fa sau cơn mưa, Athit, VS VS Ubon Ubon Isan Tractor
5. IAT siêu thể thao. Thú cưng Narin Sathien Muay Thái
6. Phòng tập thể dục Chakan Singha Decha VS Black Hawk Chatchai
7. Saenchai W. Học sinh lớp 11 VS Yot Sanae

TẠI STADIUM MAX-PATTAYA (TẤT CẢ CÁC STADIUM MỚI) Nov 12, 2019