Asia CD99 – Best of CHA CHA CHA _ Lâm Thúy Vân, Trish, Thanh Trúc, Loan Châu