Nhạc Xưa Hay Nhất __ Nhiều Danh Ca Nổi Tiếng __ Giao Linh, Phương Dung, Sơn Tuyền, Bích Phượng