Muay Thai Super Champ | Trận 7, Tiger Da Kong Sitta VS Mostafa Tabduksad | 17/11/62

Sueadam Khongsittha VS Theara Thoeun (Iran)

Đấu trường quyền anh Muay Thai hay nhất đang chờ mọi người trải nghiệm Kênh 8, Muay Thai Supe Champ, dự kiến vào Chủ nhật 17 tháng 11, phát trực tiếp trên Kênh 8, số 27 lúc 7:00 tối

Vào cửa miễn phí tại Muay Thai Street Arena Đường Phra Athit Người hâm mộ quyền anh Thái không thể bỏ lỡ nó.