Liên khúc Top Hits – Don Hồ, Thiên Kim, Sỹ Đan, Y Phương