Liên khúc Chinese Top Hits – Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, Johnny Dũng, Hồ Ngọc Như