VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 18/11, Tin tức ngày 18/11/2019

Nov 17, 2019