The Global Fight 2019 (13-11-2019) I Max Muay Thai

Cuộc thi, thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019

1. Đặt hàng để thu thập phòng tập thể dục Nongluck Kungpao VS Kong Kangwan Empire
2. Các lực lượng vũ trang tổng hợp Các công trình dân dụng VS Maxim Sotov
3. Túi đựng tiền SAO, VS Sala, Mongkol Phetta, vật liệu Muangphon
4. Trường Buakaew, Kasetwitthaya VS Siam Kiatnawee
5. Đặt hàng Nonglak Kung Pao VS Phairot miễn phí Rayong
6. Bark Dong S. Phaya Suea Phòng tập thể dục VS Dejrit Petch Rambo
7. Phòng tập thể dục Samlee S. Phaya Suea VS Sing Khao A. Wanchai

TẠI STADIUM MAX-PATTAYA (TẤT CẢ CÁC STADIUM MỚI)