RFA Ngày 18/11/2019 ,ĐÀI Á CHÂU TỰ DO 18/11/2019 ,Hòa ái 18/11/2019