Paris By Night 74 – Tình Khúc HUỲNH ANH

Paris By Night 74 – Hoa Bướm Ngày Xưa Tình Khúc HUỲNH ANH 1. Sa Mạc Tuổi Trẻ – Nguyễn Hưng 2. Biết Nói Gì Đây – Thế Sơn, Tâm Đoan 9:39 3. Mưa Rừng – Như Quỳnh 19:05 4. Em Gắng Chờ – Trần Thái Hòa 28:01 5. Nếu Ta Đừng Quen Nhau – Phương Diễm Hạnh 35:41 6. Kiếp Cầm Ca – Hồ Lệ Thu 43:26 7. Rừng Lá Thay Chưa – Mạnh Quỳnh, Hương Thủy 52:19 8. Loan Mắt Nhung – Thái Châu 1:02:12 9. Lạnh Trọn Đêm Mưa – Minh Tuyết 1:11:27

Dec 14, 2017