MUAY THAI BATTLE 2019(15-11-2019) I Max Muay Thai

Cuộc thi Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019

1. Trường T. Chan Saenchai VS Ritthidet R. Somdej Phrakanangworn
2. Viễn Đông H. Chanathip VS Patrick Sana
3. Nong Lek Luk Champachai VS Sak Mongkolchai Máy phát điện
4. Cochin Thong Sit, chị Rainbow VS Saen Saep Singha Phatthana
5. Sangchan Petch Asira VS Petch Dam Petchinda
6. Mike Sitet, Phòng tập thể dục Rainbow VS Thongchai Singha Decha
7. Petthong Kao, Pitsitayong VS Samesombat

TẠI STADIUM MAX-PATTAYA (TẤT CẢ CÁC STADIUM MỚI)