KHÚC NHẠC TÌNH HỒNG LAMBADA 2 – TRUNG HÀNH, NGỌC LAN, KIỀU NGA – NHẠC TRẺ HẢI NGOẠI