Hồng Kông: Nửa đêm cảnh sát chống bạo loạn tấn công người biểu tình từ hai phía

Nửa đêm 17/11/2019, cảnh sát chống bạo loạn Hồng Kông bắn hơi cay tấn công người biểu tình từ hai phía khu vực gần đại học Bách Khoa Hương Cảng. Video từ đồng nghiệp RFA Cantonese