VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 17/11, Tin tức ngày 17/11/2019

Nov 16, 2019