VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 16/11, Tin tức ngày 16/11/2019

Nov 15, 2019