VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 15/11, Tin tức ngày 15/11/2019

Nov 14, 2019