CHAMPION MUAY THÁI (02-11-2019) FullHD 1080p [Không kiểm duyệt [Thai Ver]

Kết quả cuộc thi ngày 2 tháng 11 năm 2019
Nhà vô địch là Black Hawk Chutchai
1. Phòng tập thể dục Chakan Singha Decha (THẮNG) VS Woo Khong SAO, Tung Gym
2. Black Hawk Chatchai (THẮNG) VS Kiếm vàng, Ran San Kham
3. Kongdej, Huai Rai Subdistrict (THẮNG) VS Petch Boonchu Mallika Muay Thái
4. Fah, Sau cơn mưa, Ath. AT (WIN) VS Ubon Isan Tractor
5. IAT siêu thể thao. Thú cưng VS Narin Sathien Muay Thái (THẮNG)
6. Phòng tập thể dục Chakchan Singha Decha VS Black Hawk Chatchai (THẮNG)
7. Saenchai W. Phân khu 11 Học sinh VS Yot Sanae Jee Miao (THẮNG)