VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 14/11, Tin tức ngày 14/11/2019