Tư gia 600 tuổi của đại quan có gì tại làng đẽo tượng phật Sơn Đồng Hoài Đức Hà Nội

Hà Nội Phố: Mời quý vị cùng Duy về làng nghề truyền thống đẽo tượng phật cho nhà chùa tại xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức Hà Nội nhé, cùng Duy trò chuyện cũng như khám phá tư gia của gia đình nhà thờ họ Nguyễn ở đây nhé