TIN TỔNG HỢP 13/11/2019: Tinh tặc TQ tấn công vào công xưởng Hoa Kỳ ủng hộ chính sách của TT Trump