TIN HOA KỲ VÀ VN 13/11/2019: Chi phí xây phi trường Long Thành mắc nhất thế giới