Sea Cucumber Farming Harvest and Process – Amazing Japan Aquaculture Seafood Technology/Thu hoạch và quy trình nuôi dưa chuột biển – Công nghệ nuôi trồng thủy sản tuyệt vời của Nhật Bản

Dưa chuột biển là động vật biển có da sần sùi và cơ thể thon dài chứa một tuyến sinh dục phân nhánh duy nhất. Dưa chuột biển được tìm thấy dưới đáy biển trên toàn thế giới. Nhiều trong số này được thu thập để tiêu thụ cho con người và một số loài được nuôi trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản. Các sản phẩm thu hoạch được gọi khác nhau là trepang, vàng bêche-de-mer. Dưa chuột biển đóng vai trò hữu ích trong hệ sinh thái biển vì chúng giúp tái chế chất dinh dưỡng, phá vỡ mảnh vụn và các chất hữu cơ khác mà sau đó vi khuẩn có thể tiếp tục quá trình suy thoái.

Sea cucumbers are marine animals with a leathery skin and an elongated body containing a single, branched gonad. Sea cucumbers are found on the sea floor worldwide.Many of these are gathered for human consumption and some species are cultivated in aquaculture systems. The harvested product is variously referred to as trepang, bêche-de-mer or balate. Sea cucumbers serve a useful role in the marine ecosystem as they help recycle nutrients, breaking down detritus and other organic matter after which bacteria can continue the degradation process.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s