Lần đầu đường phố Sài Gòn xuất hiện điểm bán Tôm tích tươi sống hấp bên hông chợ Bà Chiểu