Isaac Dogboe vs Emanuel Navarrete FULL FIGHT

Dec 14, 2018

Isaac Dogboe cố gắng bảo vệ danh hiệu vô địch hạng lông WBO của mình khi Emanuel trông có vẻ truất ngôi.

Isaac Dogboe attempts to defend his WBO junior featherweight title as Emanuel looks to dethrone the champ.