Đây chính là những loại quả hiếm nhất trên Trái Đất đến 99% người trên thế giới không biết tên