Tin Tức Mới Nhất 19/10 | Thời Sự Thế Giới | Trung QUốc Bắt Đầu Thấm Với Đòn Của Tổng Thống Trump