Garcia vs Peterson FULL FIGHT: April 11, 2015 – PBC on NBC

Apr 23, 2015 Ngày 11 tháng 4 năm 2015 – PBC trên NBC: Daniel Garcia đánh bại Lamont Peterson theo quyết định đa số.
April 11, 2015 – PBC on NBC: Danny Garcia defeats Lamont Peterson by majority decision.