Cách làm sữa đậu xanh lá dứa cực dễ ai cũng làm được thơm béo ngọt thanh như hàng bán

Công thức chuẩn nấu sữa đậu xanh ngon:
NGUYÊN LIỆU
150g đậu (1/2 cup và 2 tbbsp và 1 tsp) để lại 3 thìa canh đậu để rang cho chín vàng
50g lá dứa tươi
0,5kg dừa nạo
190g đường phèn (1/2 cup và 1/3 cup)
Tổng nước là 10 chén nước tương đương 2,5 lít nước (10 cup) làm sữa để uống đá nếu uống lạnh nên tăng nước lên thêm
gồm có :
1,5 chén nước tương đương 375ml nước để xay lá dứa (1,5 cup)
1,5 chén nước cốt dừa tương đương 375ml nước cốt dừa (1,5 cup)
Còn 7 chén nước là tương đương 1750ml nước (7 cup) để xay đậu
Recipe for making delicious green bean milk:
RESOURCES
150g beans (1/2 cup and 2 tbbsp and 1 tsp) leave 3 tablespoons of beans to roast for golden browning
50g fresh pineapple leaves
0.5kg grated coconut
190g sugar alum (1/2 cup and 1/3 cup)
The total water is 10 cups of water equivalent to 2.5 liters of water (10 cups) to make milk to drink ice if cold drink increases the water further
include :
1.5 cups of water equivalent to 375ml of water to grind pineapple leaves (1.5 cups)
1.5 cups coconut milk equivalent of 375ml coconut milk (1.5 cups)
7 cups of water is equivalent to 1750ml of water (7 cups) to grind beans