video ngư dân thả lưới đánh bắt cá – Cá lớn bắt hàng trăm tấn với thuyền lớn hiện đại

Premiered Sep 7, 2019