Thú vui câu cá trên băng của người nước ngoài – Cách câu cá trên băng