Mở thẩm mỹ viện, Đàm Vĩnh Hưng tấn công thị trường làm đẹp

May 4, 2019