VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 16/10, Tin tức ngày 16/10/2019