Tin Tức Mới Nhất 16/10 | Thời Sự Thế Giới | Tuyên Bố Mới Nhất Từ CHính Quyền Của Tổng Thống Trump