TIN HOA KỲ VÀ VN 15/10/2019: Phim TQ vi phạm chủ quyền được chiếu, phim VN thì lại bị cấm