Hàng 1.000 khán giả vây kín đêm Bước Nhảy Hoàn Vũ của Lô Tô Sài Gòn Tân Thời

Sep 22, 2019

Đêm Bước Nhảy Hoàn Vũ do Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời tổ chức thu hút hàng ngàn khán giả kéo đến vây kín sân khấu không còn một chỗ trống…