Bảo Yến Thương Về Miền Trung & Mưa Trên Phố Huế

1./ Lời Giới Thiệu – Bảo Yến
2./ Thương Về Miền Trung (Duy Khánh) – Bảo Yến
3./ Huế Tình Yêu Của Tôi (Tr. Tuyết Mai) – Bảo Yến
4./ Huế Đêm Trăng (Quốc Dũng) – Bảo Yến
5./ Mưa Trên Phố Huế (Minh Kỳ) – Bảo Yến
6./ Giã Từ Cố Đô ( Phạm Mạnh Cương) – Bảo Yến
7./ Đây Thôn Vỹ Dạ (Nhạc: P.H.Điểu, Lời: Hàn Mạc Tử) – Bảo Yến
8./ Người Em Vỹ Dạ (Minh Kỳ) – Bảo Yến
9./ Thần Kinh Non Nước Hữu Tình (Khánh Băng) – Bảo Yến
10./ Trăm Năm Tương Tư (Kim Tuấn) – Bảo Yến