Video Tin Tức RFA Ngày 15/10/2019,RFA Ngày 15/10/2019 ,ĐÀI Á CHÂU TỰ DO 15/10/2019