Hồng Nhung thể hiện tài ăn nói chuẩn diva khi bị ép phát biểu trong họp báo của Lệ Quyên

Oct 10, 2019