Video Tin Tức RFA Ngày 13/10/2019,RFA Ngày 13/10/2019 ,ĐÀI Á CHÂU TỰ DO 13/10/2019