Mỹ Xiết Chặt Hạn Chế Định Cư Mỹ Trong Và Ngoài Mỹ Ra Sao

Cuộc Sống Mỹ hôm nay chi sẻ nội dung: hai gọng kìm từ sở Di trú và tổng thống TRUMP xiết chặt việc cấp visa Định Cư Mỹ như thế!? Streamed live on Oct 8, 2019