Mỹ Tâm biểu diễn – Lan Ngọc, HH H’Hen Niê đứng ngồi không yên, Ngô Kiến Huy phát cuồng cướp mic MC