Khách sạn gương tàng hình, phòng nghỉ trên cây hấp dẫn du khách

Du khách sẽ bất ngờ trước ngôi nhà hình đĩa bay khổng lồ lơ lửng trên không hay trải nghiệm cảm giác ẩn mình trong nơi ở gương tàng hình giữa rừng.