HYPERCAR SIÊU HIẾM TỪNG THUỘC SỞ HỮU CỦA “ĐỘC CÔ CẦU BẠI” FLOY MAYWEATHER XUẤT HIỆN TRỞ LẠI.

Xin chào anh em đã trở lại với channel của mình!

Trong video hôm nay, anh em cùng với mình đi trở lại đại lý Lamborghini NewPort Beach vào mỗi thứ 7 đầu tiên của tháng.

Góp mặt trong show ngày hôm nay là sự có mặt của hơn 10 hypercars và trong đó đặc biệt là chiếc CCXR TREVITA từng thuộc sở hữu của “độc cô cầu bại” Floy Mayweather.

Danh sách HYPERCARS:

  • Bugatti Chiron
  • Bugatti Chiron Sport
  • Bugatti Chiron Skyview
  • #Bugatti Veyron x2
  • Koenigsegg Agera RS
  • Koenigsegg Agers RS FE – THOR
  • Koenigsegg Agera RS FE – VADER
  • Koenigsegg #CCXR #TREVITA
  • McLaren Senna X4
Aug 5, 2019