Đàm Vĩnh Hưng tái hợp với Quang Linh với liên khúc nhạc ngoại quốc sôi động